ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Celé Česko čte dětem – Falveyovi

Realizace: 23.06.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Prohloubení zájmu o knihy. Seznámení se s dalšími knihami pro děti. Zakončení projektu v tomto školním roce.

Obsah: Poslední pátek před vysvědčením přišli po velké přestávce do školy další předčítající v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Tentokrát dětem četli manželé Falveyovi, rodiče jednoho žáka z naší 1. třídy. Marta Falvey Sovová je herečka, zpěvačka, zdravotní klaun a spolupracuje také s Českým rozhlasem. Dětem ve 2. a 3. ročníku předčítala z knihy Králík je taky jenom člověk. Christian Falvey je původem Američan, který je překladatelem. Žákům 4. a 5. ročníku předčítal z knih v angličtině. Další vyučovací hodinu se oba sešli v 1. ročníku, kde předčítali anglicky a následně česky stejný příběh. Všechny děti měly po čtení možnost se hostů ptát na různé otázky. Čtvrťáci a páťáci se s panem Falveyem bavili anglicky. Chválil jejich mluvní projev v cizím jazyce i zájem.

Zhodnocení: Všichni přítomní si poslední společné čtení v tomto školním roce užili. Už teď se těšíme na pokračování projektu v novém školním roce. Moc děkujeme především manželům Falveyovým, že si na nás našli čas.

Zapsala: Lenka Šocová