ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Celé Česko čte dětem

Realizace: 01.02.2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1B

Cíl: Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Jeho cílem je budování kladného vztahu k literatuře. Společné čtení jako jedinečný způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Naším cílem bylo rovněž seznámit své spolužáky s knížkami, které čteme.

Obsah: Ve čtvrtek si žáci naší třídy přinesli do školy knížky, které se již jako školáci snaží doma za pomoci rodičů číst. Všichni se na dvouhodinové setkání s knihami moc těšili, zvláště když věděli, že nás přijde navštívit i paní ředitelka s malým překvapením.

V první části tohoto setkání každý žák představil svoji knížku – řekl, jak a s kým knihu doma čte, o čem knížka je a snažil se přečíst krátkou větičku.

Ve druhé části paní ředitelka přečetla dětem ukázku z knihy F. Nepila Já Baryk a děti měly hodně pozorně poslouchat. Zapamatovat si co nejvíce z přečtené ukázky bylo skutečně důležité. Děti totiž potom ve skupinách plnily různé úkoly týkající se přečtené ukázky. Jedním z úkolů bylo např. skládání slov, která děti v textu mohly slyšet. Tento úkol byl asi nejtěžší. Přestože jsme se všechna zadaná písmena ve škole ještě neučili, žáci úkol zvládli výborně a dokázali tak, že jsou šikovní čtenáři.

Po přestávce jsme se ještě vrátili ke společnému prohlížení knížek, a potom nás čekal poslední úkol. Děti si na zvláštní list připomínající knihu napsaly název knížky a nakreslily obrázek. Z těchto děl máme ve třídě malou výstavku.

Zhodnocení: Celá akce se velmi vydařila a dětem se moc líbila. Navíc se zábavnou formou seznamovaly s různými knihami, vyzkoušely si samy o knížce vyprávět. Moc se jim líbilo čtení a soutěže s paní ředitelkou, takže na měsíc březen již plánujeme další setkání.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.