ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Čtení dětem v MŠ

Realizace: 06. a 08.06.2023 MŠ Ledňáček Hýskov

Účastníci: 5. ročník

Cíl: Závěr projektu Celé Česko čte dětem pro žáky 5. ročníku – do teď v rámci tohoto projektu vždy někdo četl jim, teď oni čtou mladším dětem. Spolupráce ZŠ a MŠ.

Obsah: V úterý a ve čtvrtek se žáci pátého ročníku po první přestávce vydali do místní školky přečíst příběhy a zarecitovat básně, které si pro děti připravili. V budově MŠ v ul. U Statku byly jejich posluchači nejmladší děti, které pozorně poslouchaly příběhy i básně především o zvířatech. Moc se jim líbily. Páťákům pak ukázaly také jejich zvířátko ve třídě – křečka.

V budově MŠ v ul. Družstevní poslouchaly naše žáky i předškoláci, na které se od září těšíme ve škole. Ti hbitě reagovali na otázky páťáků k jednotlivým textům a horlivě tleskali. Kluci a holky z naší školy je také naučili jednu píseň s tleskáním.

Na závěr předaly děti ze školky žákům ZŠ obrázky, které jim nakreslily, a všichni dostali sladkou odměnu.

Zhodnocení: Akce se vydařila. Naši žáci vzpomínali, co v místní MŠ ještě zůstalo z dob, kdy ji navštěvovali, a poznávaly je také některé paní učitelky. Děti ze školky vypadaly nadšené a obdivovaly, jak dlouhé básně páťáci umí zpaměti.

Zapsala: Lenka Šocová