ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Cvičný poplach

Realizace: 5.10. 2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl:

Obsah: Dne 5. 10. 2023 v 9,35 hod. byl školnicí vyhlášen cvičný poplach zvoláním HOŘÍ. Bohužel v tento den nás zradil megafon a zvolání bylo v učebnách špatně slyšet, z tohoto důvodu se žáci 1. B akce nezúčastnili. Po celou dobu evakuace bylo zapnuté nouzové osvětlení. Všichni žáci s vyučujícími opustili své učebny a přesunuli se na seřadiště pod kostelem. Nahlášené počty žáků souhlasily s evidencí žáků v třídních knihách.

Ze školy bylo evakuováno 100 žáků z celkového počtu 133 žáků, ŘŠ, 5 učitelek, 1 vychovatelka, 1 AP a školnice.
Evakuace trvala 3 min 20 sec.
Žáci byli ředitelkou školy pochváleni, že opouštěli školu rychle, bezpečně a bez chaosu.

Poučení: před poplachem vyzkoušet megafon, v případě potíží použít kolejnici a přitom zvolat ,,Hoří,,.

Zhodnocení: Další cvičný poplach je naplánován na jaro 2023.

Zapsala: Mgr. Lenka Štětková