ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Cvičný poplach

Realizace: 10.05.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Nácvik evakuace školy- bezpečná, rychlá

Obsah: Dne 10. 5. 2022 v 9,35 hod. byl školnicí vyhlášen cvičný poplach zvoláním HOŘÍ. Poprvé bylo zvolání provedeno pomocí nového megafonu. Po celou dobu evakuace bylo zapnuté nouzové osvětlení. Všichni žáci s vyučujícími opustili své učebny a přesunuli se na seřadiště pod kostelem. Nahlášené počty žáků souhlasily s evidencí žáků v třídních knihách.

Ze školy bylo evakuováno 123 žáků z celkového počtu 129 žáků, ŘŠ, 6 učitelů, 3 vychovatelky, 1 AP a školnice.

Zhodnocení: Evakuace trvala 2 min 18 sec.

Žáci byli ředitelkou školy pochváleni, že opouštěli školu rychle, bezpečně a bez chaosu.

Další cvičný poplach je naplánován na září 2022

Zapsala: Mgr. Lenka Štětková