ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Cvičný poplach

Realizace: 6.10. 2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Obsah: Dne 6. 10. 2022 v 9,35 hod. byl školnicí vyhlášen cvičný poplach zvoláním HOŘÍ pomocí megafonu. Bohužel megafon řádně nefungoval, dvě třídy neslyšely zvolání HOŘÍ , díky čemuž se prodloužil čas evakuace. Po celou dobu evakuace bylo zapnuté nouzové osvětlení. Všichni žáci s vyučujícími opustili své učebny a přesunuli se na seřadiště pod kostelem. Nahlášené počty žáků souhlasily s evidencí žáků v třídních knihách.

Ze školy bylo evakuováno 112 žáků z celkového počtu 123 žáků, ŘŠ, 5 učitelek, 1 vychovatelka, 1 AP a školnice.

Evakuace trvala 3 min 20 sec.

Zhodnocení: Žáci byli ředitelkou školy pochváleni, že opouštěli školu rychle, bezpečně a bez chaosu.

Další cvičný poplach je naplánován na jaro 2023.

Zapsala: Mgr. Lenka Štětková