ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den dětí

Realizace: 01.06.2023 Hýskov – fotbalové hřiště

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Zachování tradice – žáci 5. ročníku připravili program mladším kamarádům. Nejen sportovní vyžití dětí.

Obsah: Ve čtvrtek 1. června se žáci 5. ročníku vydali na místní fotbalové hřiště. Tam přichystali celkem 10 stanovišť s různými úkoly pro děti z nižších ročníků.

Nejprve se s vytvořenými kartami pro zápis výsledků vydali soutěžit žáci 1. a 4. ročníku. Následovali je pak žáci ze 2. a 3. ročníku. Všichni se snažili o co nejlepší výkon ve sportovních soutěžích, jako byla např. střelba míčem na branku, trefování se míčkem do terče, člunkový běh na čas, aj. Děti si velmi užily také zábavně-naučné úkoly, ke kterým patřila stanoviště s hledáním zvířat po hmatu (plastových) a pozorování planet v mini planetáriu.

Na závěr děti vyhodnotily, která stanoviště se jim líbila nejvíce, a dostaly jablečný džus. Všichni se už těší na vyhlášení výsledků soutěží. To proběhne, až žáci 5. ročníku vyhodnotí jednotlivé kartičky s výsledky v hodinách matematiky, ve kterých se teď věnují právě práci s daty.

Moc děkujeme FK Hýskov za poskytnutí areálu fotbalového hřiště pro tuto akci. Poděkování patří také p. Jiravovi a p. Bahulovi za odvezení sportovního náčiní.

Zhodnocení: Všem se soutěžní dopoledne líbilo. Hodně dětí, když mělo vybrat nejlepší stanoviště, řeklo, že se jim líbilo všechno. Úspěšnosti celé akce přispělo také slunečné počasí a kamarádské vztahy mezi dětmi.

Zapsala: Lenka Šocová