ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den otevřených dveří

Realizace: 27.03.2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl:

Obsah: Děti si opět vyzkoušely pletení proutěných košíčků, pletení vážky z korálků, zdobení velikonočních vajíček voskem a dalšími materiály, výrobu papírových velikonočních dekorací, pečení a zdobení perníčků.
Do školy se přišli podívat i rodiče žáků a zástupci obecního úřadu.
Školní akce se vydařila a děti odcházely domů v dobré náladě se svými výrobky.
Celé dopoledne bylo pro všechny příjemným a inspirujícím zážitkem s připomenutím si velikonočních zvyků a tradic.

Zhodnocení: Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu celého dopoledne podíleli: zaměstnancům ZŠ Hýskov, pracovnicím DDM Beroun, p. Štádlerové a p. Šímové z Berouna.

Zapsala: Mgr. Lenka Štětková