ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den otevřených dveří – Velikonoce

Realizace: 13.04.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Společné připomenutí velikonočních zvyků a tradic.

Obsah: Ve středu 13. 4. 2022 proběhl již tradiční Den otevřených dveří na ZŠ Hýskov. Děti si opět vyzkoušely pletení proutěných košíčků, pletení vážky z korálků, zdobení velikonočních vajíček voskem a v cibuli, výrobu papírových velikonočních dekorací, pečení a zdobení perníčků. Po dvouleté přestávce se přišli do školy podívat i rodiče žáků a zástupci obecního úřadu. Školní akce se vydařila a děti odcházely domů v dobré náladě se svými výrobky. Celé dopoledne bylo pro všechny příjemným a inspirujícím zážitkem s připomenutím si velikonočních zvyků a tradic.

Zhodnocení: Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu celého dopoledne podíleli: zaměstnancům ZŠ Hýskov, pracovnicím DDM Beroun , p. Štádlerové z Berouna Závodí, p. Linhartové z Hýskova.

Zapsala: Mgr. Lenka Štětková