ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Realizace: 4. 4. 2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: Předškoláci

Cíl: Seznámení se předškoláků a jejich rodičů s prostředím školy, učivem a pomůckami používanými při výuce.

Obsah: Ve čtvrtek 4. dubna od 15:00 do 17:00 hod proběhl u nás ve škole Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky. Děti si nejprve zahrály a zasoutěžily ve cvičebním sále s paní vychovatelkami Marií Kamešovou a Valérií Herega, kde dostaly i odměny, které jim vyrobili žáci školy. Pak se s rodiči a většinou i sourozenci přemístily do učebny 1. B, kde se s třídními učitelkami letošních prvních tříd seznámily s prací na notebookách, tabletech, s interaktivní tabulí, učebnicemi a různými pomůckami, které se využívají při výuce.

Zhodnocení: Akce se vydařila a už se těšíme na nové prvňáčky.

Zapsala: Mgr. Martina Bednářová