ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den otevřených dveří – Velikonoce

Realizace: 05.04.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci:

Cíl: Oslavy Velikonoc

Obsah: Ve středu 5. 4. 2023 proběhl již tradiční Den otevřených dveří na ZŠ Hýskov u příležitosti oslavy Velikonoc.
V jednotlivých učebnách probíhaly ukázky spojené s výrobou velikonočních výrobků. Žáci si opět vyzkoušeli pletení košíčků, pečení a zdobení perníčků a mazanců, zdobení vajíček voskem, vyráběli vážky, srdíčka i andílky z korálků, pracovali s vizovickým pečivem a vytvářeli celou řadu dalších velikonočních dekorací z papíru.
Podívat se přišli i rodiče a mladší sourozenci žáků, zástupci obecního úřadu a předškolní děti z mateřské školy se svými p. učitelkami. Předškoláci měli možnost si vyrobit velikonoční vajíčka a zajíčky z papíru.

Školní akce se velmi vydařila a děti odcházely v dobré náladě se svými výrobky domů.

Zhodnocení: Celé dopoledne probíhalo ve velice milé a příjemné atmosféře a zároveň bylo pro všechny příjemným a inspirujícím zážitkem s připomenutím si velikonočních zvyků a tradic.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu celého dopoledne podíleli – zaměstnancům ZŠ, p. vychovatelce Jelínkové a studentkám SPgŠ v Berouně, p. Šímové a p. Štádlerové z Berouna.

Zapsala: Mgr. J. Piskáčková