ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den stromů na Křivoklátě

Realizace: 18. 10. 2022 Křivoklát

Účastníci: 2. – 3. ročník

Cíl: Procvičení a aplikace školních znalostí, získání nových informací týkajících lesa

Obsah: Společný přírodovědný výlet 2. a 3. ročníku se konal 18. 10. 2022. Do Křivoklátu nás dovezl vláček a náhradní autobusová doprava. Navštívili jsme paní Friebertovou v Informačním středisku Lesů ČR.

Před vlastním programem jsme se ještě stihli nasvačit. Pak se vydali třeťáci do lesa s lesníkem Mírou. Ten je hravou formou seznámil se základními principy a zákonitostmi fungování lesa. Druháčci se zatím paní Friebertové pochlubili v herničce svými znalostmi nejen lesních zvířat. Prošli si interaktivní výstavu lesa a nakoupili drobné suvenýry. Po té se obě třídy vyměnily.

Zpáteční cesta vlakem rychle uběhla.

Zhodnocení: Výlet byl příjemným zpestřením hodin prvouky. Děti se mnoho věcí dozvěděly, ověřily a prohlédly v praxi. Všichni byli s akcí spokojeni, i když leckterého z nás bolely nožky.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová