ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den úsměvů

Realizace: 5. 10. 2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Připomenutí pozitivního vlivu úsměvu na nás i naše okolí

Obsah: Tento den jsme tentokrát oslavili výrobou veselých masek, tvořením roztodivných živočichů, které svět ještě neviděl. Druhá třída spolu s žáky první třídy oslavila tento den veselým tancujícím hadem. Připomněli jsme si též žertovné filmy z let minulých. Nafotili veselé živé obrazy v maskách i bez nich.

Zhodnocení: Žáci si tento den opět užili.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová