ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den Země

Realizace: 21. a 22.04.2022 Hýskov hřiště

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Oslavy mezinárodního významného dne s důrazem na ekologii

Obsah: Žáci 5. tříd připravili v rámci Dne Země velmi nápaditá stanoviště s úkoly pro žáky z ostatních ročníků. Úkoly na stanoviště si vymýšleli sami a také si k nim vyrobili pomůcky.

Na stanovištích se třídily odpadky do barevně označených nádob, přiřazovali časy rozkladu v přírodě k jednotlivým látkám, hledaly se rozdíly mezi obrázky, apod. V závěru se všichni zamysleli nad tím, co můžeme pro naši Zemi udělat my.

Na cestu zpět do školy obdrželi všichni plastový pytel, nandali si rukavice a sbírali odpadky po Hýskově.

Zhodnocení: Akce se velmi vydařila. Chválily ji děti i paní učitelky. Velký dík patří především páťákům, kteří si dali záležet a byli velmi komunikativní a nadšení.

Během úklidu se děti pozastavovaly nad velkým množstvím nedopalků cigaret.

Zapsala: A. Petráková, L. Šocová