ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den Země

Realizace: 19. 4. 2024 obec Hýskov

Účastníci: žáci všech ročníků

Cíl: Žák rozvíjí své ekologické cítění. Žák pečuje o čistotu obce. Žák plní zašifrovaný úkol.

Obsah: Den Země si naše škola připomněla s předstihem. Na pátek 19. 4. pátá třída připravila pro ostatní žáky stopovací hru, která vedla obcí a děti v ní luštily šifru s otázkami zaměřenými na ekologii. Hlavním úkolem tohoto dne byl úklid naší obce. Naše škola se tak připojila k celostátní akci „Ukliďme Česko“ pod vlastním názvem „Ukliďme Hýskov“. Žáci s velkou chutí nasbírali několik pytlů odpadků.

Zhodnocení: Děti luštily šifru a následně pečovaly o naši obec s velkým zájmem. Počasí nám přálo a děti se tak mohly podílet na úklidu obce. Byl to den, který nás všechny vedl k zamyšlení. Děkujeme organizátorům Ukliďme Česko za dodané ochranné pomůcky a pytle na odpad a páťákům za spolupráci.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová