ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Dopravní hřiště

Realizace: 14.06.2023 dopravní hřiště v Berouně

Účastníci: 4. – 5. ročník

Cíl: Žák si prohloubí znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Obsah: Ve středu 14. 6. se časně ráno vypravili žáci 4. a 5. ročníku spolu s jejich třídními učitelkami na dopravní hřiště v Berouně. Čtvrťáky čekalo toto dobrodružství poprvé, a tak byli plni otázek, které jim byli záhy zodpovězeny. Po důkladném proškolení profesionálem z BESIPu byli žáci rozděleni do tří skupin, kdy každá postupně plnila zadané úkoly. Děti samostatně vyplnily do svých karet test z dopravní výchovy a také absolvovaly jízdu zručnosti. Ve druhé části dopoledne se děti po skupinách střídaly na samotném hřišti, kde byly bedlivě sledovány, a v případě prohřešků patřičně pokutovány. Následovalo vyhodnocení nejúspěšnějších žáků, kteří obdrželi průkaz řidiče. Všichni žáci si odnesli cenu, ale především nabyli nové vědomosti a dovednosti. A protože máme ve třídách velké sportovce, cestu zpět do školy jsme si společně užili při pěším návratu po cyklostezce.

Zhodnocení: Naši žáci si celou akci velmi užili. Počasí jsme měli objednané a maminky dětem zajistily bohaté svačinky. Co více si na výletě přát.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová