ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Dopravní výchova

Realizace: leden 2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 4. – 5. ročník

Cíl: Teoretická příprava pro malé cyklisty a účastníky silničního provozu

Obsah: Ve dnech 17. 1., 24. 1. a 25. 1. 2022 proběhla ve čtvrtém a pátém ročníku dopravní výchova s odborným lektorem. Každá třída se v pěti vyučovacích hodinách seznámila s dopravními značkami, různými dopravními situacemi, základními pravidly silničního provozu. Teoretické znalosti se učili používat při řešení dopravních situací, aby je dokázali využívat v praktickém životě, byli ukázněnými účastníky silničního provozu a dbali na svoji bezpečnost. Výuka byla zpestřena řadou videí a ukázek na interaktivní tabuli. Žáci si zapisovali poznámky a řešili úkoly z dopravní výchovy.

Zhodnocení: Děkujeme panu Kvasničkovi za odborné zprostředkování dopravní výchovy a těšíme se v závěru školního roku na dopravní hřiště v Berouně, kde proběhne praktický výcvik našich malých cyklistů.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová