ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Hra – Hledá se Klárka

Realizace: 15. 2. 2023 Naučný park Hýskov

Účastníci: 4. ročník

Cíl: Žák čte s porozuměním a spolupracuje ve skupině.

Obsah: Ve středu 15. února se žáci 4. ročníku vydali nad Hýskov, aby společnými silami vyřešili záhadu. Děti ve skupinách pátraly po imaginární ztracené Klárce. Tu bylo možné objevit jen za předpokladu dokonalé spolupráce a skutečně pečlivého čtení.

Zhodnocení: Některé skupiny zpočátku hledaly systém, který zvolí k úspěšnému vyřešení. Během hry ale nakonec všechny děti perfektně spolupracovaly a díky tomu slavila úspěch každá ze skupin. Dle následného vlastního hodnocení dětí lze usuzovat, že je aktivita velmi bavila. Mohou se tak těšit na další pátrací hru.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová