ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Hry pro prvňáky

Realizace: 29.06.2023 Hýskov

Účastníci: 1. – 2. ročník

Cíl: Procvičení a aplikace školních znalostí a dovedností, spolupráce ve skupinách

Obsah: Jednotlivé skupinky druháků si připravily pro prvňáčky různá stanoviště v okolí školy. Donesly si potřebné pomůcky i sladkosti na odměny.

Prvňáci také vytvořili skupinky a postupně plnili jednotlivé úkoly. Některé byly poznávací, další sportovní, na prověření paměti. Po splnění všech činností proběhlo zhodnocení a děti dostaly drobné odměny.

Pak se vše otočilo. Starší děti své mladší kamarády seznámily s činnostmi na jednotlivých stanovištích, dostaly také své kartičky a vyrazily na okruh. I je čekala následně malá sladká odměna.

Zhodnocení: Obě třídy si dopolední vyučování v přírodě moc užily. Střídání rolí je bavilo, počasí nám přálo. Velká pochvala patří všem druhákům za skvělé nápady, přípravu pomůcek a sladkostí. Prvňáčkům pomáhali při plnění úkolů a pěkně se o ně starali.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová