ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Křivoklát

Realizace: 21.06.2023 Infocentrum Křivoklát a lesy v okolí Křivoklátu

Účastníci: 4. ročník

Cíl: Žák si upevní a prohloubí znalosti z oblasti prvouky a přírodovědy. Žák spolupracuje a řeší problémové úkoly ve skupině.

Obsah: V předposledním týdnu školy se žáci 4. ročníku vydali za dobrodružstvím na Křivoklát. V infocentru je čekal velmi poutavý výklad paní Proškové, které bychom velmi rádi ještě i touto cestou poděkovali za cenné informace, které našim žákům zcela nenucenou formou předala, a zejména za její zábavný program, který měla pro naše žáky připravený.

Děti se po úvodní besedě rozdělily do skupin, ve kterých následně v lese, ze kterého je skutečně jedinečný výhled na hrad Křivoklát, plnily celé pensum úkolů. Zde žáci zúročili své znalosti z hodin prvouky a přírodovědy.

Následovalo zhodnocení jejich úsilí a odměna v podobně medaile.

Zhodnocení: Děti byly celou akcí skutečně nadšené, a i přes to, že panovaly téměř tropické teploty, užily si tyto dny ve velmi příjemném klimatu lesa – jednoho z mnoha ekosystémů, o kterém se ve škole učily.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová