ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Masopust 1.B a 4. ročník

Realizace: 15.02.2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1.B a 4. ročník

Cíl: Seznámit žáky s významem a tradicemi Masopustu. Další setkání v rámci celoročního projektu vzájemné spolupráce žáků těchto dvou tříd.

Obsah: Masopust, často označovaný také jako karneval, je tradiční svátek slavený od svátku Tří králů až do doby 40 dnů před Velikonocemi.
Tuto hezkou tradici si žáci 1. B připomněli společně se svými kamarády ze čtvrté třídy ve čtvrtek 15. února.

Společně se sešli v maskách u prvňáků, kteří naučili své starší kamarády masopustní říkačku. Čtvrťáci na oplátku naučili prvňáčky tradiční masopustní písničku. Nechyběly klasické masopustní hudební nástroje – harmonika a činely. Potom se jednotlivé masky představily. Pro prvňáky bylo velmi milé překvapení, že se čtvrťáci oblékli tematicky do podobných masek jako oni.

V druhé půlce začalo to správné masopustní rejdění – soutěže, hry a tancování. Největší úspěch měla „židličkovaná“.

Zhodnocení: Celá akce se velmi vydařila a dětem se moc líbila. Navíc se zábavnou formou seznámily se se svátkem, který má v naší zemi letitou tradici.

Zapsala: L. Šocová, D. Jonášová, T. Kamešová