ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Matematická olympiáda

Realizace: listopad 22/leden 23 ZŠ Hýskov

Účastníci: někteří žáci 5. ročníku

Cíl: Rozšíření matematických dovedností řešením složitějších matematických úloh, stát se úspěšným řešitelem

Obsah: Koncem ledna 2023 se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády. Té se žáci 5. ročníku naší školy zúčastňují pravidelně. Předcházelo mu kolo školní, o které projevilo zájem 6 žáků z 5. ročníku. Do okresního kola postoupili dva žáci, kteří se vydali reprezentovat naši školu do Berouna. Z jejich výsledků jsme se radovali všichni – oba jsou podle výsledků úspěšnými řešiteli. Jáchym Přikryl skončil v celkovém pořadí 18. a Jan Koleška na výborném 4. místě.

Zhodnocení: Naši úspěšní řešitelé matematické olympiády vzorně reprezentovali naši školu. Kromě dobrého pocitu z řešení získali také pochvalu, diplom a odměnu. Ty dostali ve čtvrtek 16. 2., kdy se vyhlašovaly výsledky také dalších soutěží, kterých se naši žáci v poslední době zúčastnili.

Zapsala: Lenka Šocová