ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Minecraft a kameny v muzeu

Realizace: 12.10.2023 Muzeum Českého krasu v Berouně

Účastníci: 4. ročník

Cíl: Seznámení s povoláním geologa; získat přehled o horninách a nerostech v reálné podobě a také v oblíbené počítačové hře Minecraft

Obsah: Žáci 4. ročníku se ve čtvrtek ráno vydali pěšky do Berouna na náměstí. Tam na nás v muzeu čekal lektor a geolog Matěj. Ten nás poutavou prezentací nejprve seznámil s tím, čemu se věnuje geologie a geologové a jak jejich činnost ovlivňuje naše okolí.

Pak jsme se ve skupinkách posadili k počítačům, na kterých byla nainstalovaná speciální verze hry Minecraft. Plnili jsme různé úkoly týkající se hornin a nerostů. Hledali jsme ložiska dané suroviny a navzájem jsme si sdělovali, jak jsme postupovali. Pan lektor nám dával cenné geologické rady z praxe, které jsme při tom využili.

Na závěr jsme se přesunuli do místního geoparku, kde jsme si mohli jednotlivé horniny a nerosty vzít do ruky a poznávali jsme je v reálné podobě. Většinu z nich jsme i díky předchozí hře poznali. Ještě jsme si nakoupili nějaké kameny domů a ukázali si na náměstí, kde co je. Potom už naše kroky mířily na nádraží, odkud jsme jeli vlakem zpět do Hýskova.

Zhodnocení: Program byl velmi zábavný, ale také poučný. Vzhledem podzimnímu období a barvám jsme si užili také pěší cestu do Berouna. Program v muzeu můžeme jen doporučit.

Zapsala: Lenka Šocová