ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Mokřady – projekt v rámci Recyklohraní

Realizace: 25.-27.04.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 4. ročník

Cíl: Žák se seznámí s problematikou mokřadů a pracuje ve skupině.

Obsah: V posledním dubnovém týdnu se žáci 4. ročníku věnovali problematice mokřadů. Toto téma se jim otevřelo v rámci projektu Recyklohraní. Nejprve vyvozovali samotné téma, kterým se následně zabývali. Pustili si naučné video a vzápětí diskutovali o ochraně přírody, ochraně a využití vodních toků a o samotných mokřadech. Seznámili se s životem kolem mokřadů, s ohroženými druhy rostlin a živočichů, a pomocí kvarteta se postupně dověděli mnoho dalších užitečných informací. Následně ve skupinách vytvořili plakáty, které nyní zdobí naši školu. V závěru projektu děti hledaly v mapách, aby zjistily, kde se jednotlivé významné mokřady na území ČR nachází.

Zhodnocení: Celého projektu se děti zhostily s velkou chutí. Vytvořily nejen velmi zdařilou a poučnou výzdobu, ale především si osvojily mnoho nových poznatků.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová