ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Naši prvňáci

Realizace: 23.10.2023 Včelí medvídci zpívají – Beroun

Účastníci: 1. ročník

Cíl:

Obsah: Od začátku školního roku uplynuly již téměř dva měsíce a naši prvňáci skutečně nelenili. Velice dobře se zapojili do výuky – všichni krásně počítají do pěti, učí se psát správné tvary číslic, sami vymýšlí a řeší slovní úlohy. Prvňáci se snaží číst nejen různé slabiky a jednoduchá slova, dokáží přečíst i krátké věty. Postupně se seznamují s prací na počítači, kde pracují s jednoduchými výukovými programy.
Velmi pěkná je spolupráce se žáky z vyšších ročníků. Čtvrťáci převzali nad třídou 1. B patronát a v plánu je několik setkání během roku. První setkání se uskutečnilo v září, kde se žáci seznámili, zazpívali si společně písničku a starší kamarádi naučili prvňáky pracovat s didaktickou hrou Logico Piccolo. Všichni se už těší na další setkání tentokrát v halloweenském duchu.
Třeťáci si v rámci projektu Žáci učí žáky připravili pro prvňáky projektovou hodinu na téma Příroda na podzim. Děti plnily na osmi stanovištích různé úkoly z prvouky, které žáci ze třetí třídy za pomoci jejich paní učitelky připravili. Přestože počasí nepřálo a projekt se musel uskutečnit ve škole, všem se akce moc líbila a šikovným třeťákům patří velké poděkování. Zakončením tohoto projektu pak byla výroba podzimníčků z přírodnin.
Obě první třídy se 23. října vydaly vlakem do Berouna na pohádkové představení Včelí medvídci zpívají. Veselé vyprávění děti pobavilo a známé písničky si děti mohly společně zazpívat.
Další akce na děti určitě čekají, ať už je to například setkání s předškoláčky z MŠ, další divadelní představení a mnoho jiných akcí.

Zhodnocení: Prvňáčkům přejeme, aby je učení bavilo a do školy se vždy těšili.

Zapsala: D. Jonášová