ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Návštěva dětí z MŠ

Realizace: 24.10.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: Žáci 1. ročníku a předškolní děti z MŠ

Cíl: Navazování a upevňování vztahů mezi MŠ a ZŠ

Obsah: V úterý 24. 10. navštívily prvňáky předškolní děti z mateřské školy. Prvňáci si nejdříve připravili krátké vystoupení a děti ze školky se pochlubily svými básničkami a písničkou. Čtením slabik a jednoduchých slov ukázaly naše děti, co všechno se už naučily. Potom si všichni prohlédli školní hračky a stavebnice, se kterými si společně pohráli.
Na závěr si děti předaly drobné vlastnoručně vyrobené dárky a obrázky.

Zhodnocení: Celá akce byla velmi zdařilá a kladně hodnocena. Děti pracovaly v přátelském a poklidném duchu, potěšilo je setkání s bývalými kamarády. Naši žáci byli pozváni na návštěvu do MŠ, kam se všichni už teď moc těší.

Zapsala: D. Jonášová, DiS.
Foto: Mgr. M. Bednářová