ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Návštěva hýskovské knihovny

Realizace: 21.11.2023

Účastníci: 2. – 4. ročník

Cíl: Podpora čtenářské gramotnosti, poznávání naší obce Hýskov, vytváření vztahu ke svému bydlišti

Obsah: V úterý 21. listopadu se hýskovští školáci se svými paní učitelkami vydali navštívit knihovnu na Obecním úřadě v Hýskově. Přivítala nás paní Kaslová. Připravila pro nás zajímavé různorodé knihy pro děti. Děti si je s nadšením prohlížely a začetly se do nich. Povídali jsme si, co koho zaujalo, děti četly i krátké úryvky. A pak si vybraly 2 knihy, ze kterých jim paní knihovnice předčítala. Dozvěděly se, jak se mohou do knihovny přihlásit a prošly si prostory knihovny.

Zhodnocení: Postupně se během dopoledne vystřídaly tři třídní kolektivy. Děkujeme paní Kaslové za její laskavé přijetí a čas věnovaný dětem.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová