ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Návštěva Městské knihovny v Berouně

Realizace: 07.-09.06.2023 Městská knihovna Beroun

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Návštěva Městské knihovny v Berouně s ukázkami četby knih pro děti, podpora čtenářské gramotnosti, vytváření vztahu ke knihám.

Obsah: Ve středu 7. 6. se do knihovny vydali žáci 1. a 5. ročníku. Prvňáci po příjezdu autobusem se nejprve vydali na Městskou horu na malou svačinku a odpočinek na dětském hřišti. Páťáci s paní knihovnicí vzpomínali na jejich první návštěvu knihovny. Poslechli si také zajímavý příběh z historie, který jim paní knihovnice přečetla a v závěru si mohli prohlédnout knihy z plných polic. Na zpáteční cestě připravili fáborky značenou cestu pro prvňáky s deseti úkoly a závěrečným hledáním pokladu. Prvňáci si svoji první návštěvu v knihovně velmi užili. Zaujalo je předčítání z knih pro děti v podání pana Kováře. Na zpáteční cestě plnili úkoly připravené staršími kamarády.

Ve čtvrtek se do knihovny vypravila 2. a 4. třída. Na místě je přivítala paní Šímová – vedoucí dětského oddělení knihovny a členka městské policie, která děti seznámila s knihou Mistr E od Ladislava Špačka. Na zpáteční cestu měli malí školáčci připraveny úkoly staršími spolužáky ze čtvrtého ročníku. Návštěvu knihovny i procházku zpět do Hýskova si děti moc užily.

Třeťáky čekal výlet do knihovny v pátek 9. 6. Poutavé čtení herečky a pedagožky Evy Kodešové děti zaujalo natolik, že se jim ani nechtělo odcházet domů. Pěší cestu ale všichni zvládli na výbornou i s plněním jednoduchých úkolů. Odměnou dětem byla hýskovská zmrzlina.

Zhodnocení: Celá akce se skutečně vydařila a díky pěknému počasí si všichni užili i pěší zpáteční cestu. Velké poděkování patří paní Jitce Šímové, vedoucí dětského oddělení knihovny, za zajištění celé akce a výběr zajímavých interpretů.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová, D. Jonášová