ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Návštěva MŠ

Realizace: 04.04.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. ročník

Cíl: Spolupráce základní a mateřské školy, představit školu budoucím školákům

Obsah: V úterý před Velikonocemi jsme se těšili na milou návštěvu. Přišli za námi předškoláci s paní učitelkami z hýskovské školky. Prvňáčci nakreslili pro své mladší kamarády obrázky. Všichni se vzájemně představili, společně jsme si zazpívali, pohráli a popovídali. Školáci si zavzpomínali s paní učitelkami na školku a pochlubili se, co už všechno umí.

Zhodnocení: Bylo to již druhé setkání předškoláků v základní škole v tomto školním roce. I když nám počasí nedovolilo udělat plánované venkovní aktivity, užili jsme si společně strávený čas v učebně 1. třídy. A pak jsme si udělali společnou procházku k budově školky a rozloučili jsme se s naší milou návštěvou.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová