ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Nová informatika v naší škole

Realizace: školní rok 2023/2024

Účastníci: žáci 4. a 5. ročníku

Cíl: Rozvoj informatického myšlení žáků. Základy programování. Bezpečné chování na internetu. Seznámení se základními pojmy z informatiky.

Obsah: V tomto školním roce se na také v naší škole učí tzv. „nová informatika“. Zaměřujeme se v ní především na seznámení se základními pojmy informatiky, bezpečné chování na internetu, ale také na informatické myšlení nebo programování.

Informatické myšlení pomáhá dětem připravit se na budoucnost. Není jen pro programátory, je pro všechny. Je to způsob myšlení, který se zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení. Nabízí nám sadu nástrojů a postupů. Když se s nimi seznámíme a naučíme se je používat, budeme je moci uplatňovat opakovaně a v různých situacích.

V hodinách informatiky pracují žáci s notebooky, tablety, ale i s roboty, které škola pro tyto účely zakoupila. Využíváme také výukových videí nebo úkolů na internetu. Na něm se děti učí správně vyhledávat informace. Žáci 5. ročníku se seznamují se základy programování v programu Scratch.

Zhodnocení: Žáky nová informatika baví. V hodinách informatiky pracují většinou s velkým zápalem a soustředěním. Je vidět nadšení, když se jim povede dosáhnout cíle zadané aktivity.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová, Lenka Šocová