ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Pěší výlet na farmu U dvou pštrosů

Realizace: 16.05.2023 Farma U dvou pštrosů

Účastníci: 1. ročník

Cíl: Návštěva farmy rodičů naší spolužačky. Přírodovědná exkurze.

Obsah: V úterý 16. května jsme se sešli s batůžky před školou a vydali se pěšky na nedalekou farmu, kde bydlí naše spolužačka Pavlínka. Ta šla s kamarádkou ve dvojici jako první a vedla skupinu 24 prvňáčků. Cesta byla značena fáborky, které jsme sbírali, a u každého děti plnily nějaký úkol. Cesta nám příjemně ubíhala a počasí bylo velmi přívětivé.
Na farmě nás uvítala majitelka farmy paní Folkmanová, která děti upozornila, jak se chovat, která zvířata mohou krmit, a postupně nás provedla svojí farmou. Děti si mohly zblízka prohlédnout, pohladit i krmit kozy a koně. Líbili se nám pštrosi, kravička, husy, slepice. Na závěr nás čekalo hledání pokladu. Byl jím uschovaný náš třídní maskot Mufík a spousta dobrot.

Zhodnocení: Užili jsme si krásné dopoledne a další den ve škole jsme si ještě o společných prožitcích povídali. Napsali jsme si i krátké povídání doplněné obrázkem. Děkujeme paní Folkmanové za milé pozvání a příjemně strávený čas na její farmě.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová