ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Pěvecká soutěž Králodvorská Koruna

Realizace: 28.-29.02.2024 SZUŠ Schola musica Stella maris

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Žák vystoupí před publikem. Žák prokáže své pěvecké dovednosti.

Obsah: V Králově Dvoře se na konci měsíce února konal 23. ročník pěvecké soutěže, které se zúčastnili vybraní žáci z 1. – 5. ročníku. Podmínkou pro účast byl jako každý rok úspěch v třídních kolech soutěže a také fakt, že se jí mohou zúčastnit pouze žáci, kteří nenavštěvují výuku zpěvu.

Zhodnocení: Naši školu reprezentovalo 10 žáků z 1. – 5. ročníku. K reprezentaci byly děti vybrány potom, co proběhla třídní kola. Děti měly za úkol zazpívat před porotou a velkým publikem dvě písně.

Slavili jsme velký úspěch. Do Hýskova jsme ve dvou dnech přivezli 2 první místa, 3 druhá místa, 2 třetí místa a 3 čtvrtá místa. Gratulujeme k výborným výkonům a našim zpěváčkům přejeme do dalších let především radost z hudby!

Zapsala: Mgr. Klára Balášová