ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Pitný režim a děti

Realizace: prosinec 2023 – leden 2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Připomenout význam pitného režimu, seznámení s vhodnými a nevhodnými nápoji

Obsah: Žáci se formou skupinového čtení s porozuměním seznámili s významem pravidelného pitného režimu a jeho vlivu na zdraví nejen dětí. Nejprve dostali kartičky s texty nebo obrázky a třídili se podle informací na něm do jednotlivých skupin. Poté následovalo čtení a diskuze k daným sdělením. Sdílely se vlastní zkušenosti a názory. Zdůvodňovala se nebezpečí nevhodných nápojů. Padaly návrhy, jak zajistit a dodržovat správný pitný režim.

Zhodnocení: Žáci pracovali zaujatě, sdělovali své názory a hodnocení. Někteří doplnili texty ilustracemi pro nižší ročníky. Celý text projektu i obrázky jsou dostupné ještě i na nástěnce školy.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová