ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Planetárium a Hlavní nádraží v Praze

Realizace: 24.01.2023 Praha
Účastníci: 5. ročník

Cíl: Rozšíření vědomostí a další souvislosti k tématům z přírodovědy a vlastivědy

Obsah: V úterý ráno jsme se vydali vlakem do Prahy. Na Hlavním nádraží jsme si prohlédli historickou budovu. Zastavili jsme se u sochy Sira N. Wintona, kde jsme si vyprávěli jeho příběh v návaznosti na 2. světovou válku, které jsme se nedávno věnovali v hodinách vlastivědy. Také jsme v hale obdivovali věrný model nádraží z více než 300 000 kostiček Lego anebo historický automobil. Metrem a tramvají jsme se pak přesunuli k Planetáriu. V něm si žáci nejdříve ve dvojicích prohlédli aktuální výstavu v předsálí a vyplňovali podle ní pracovní listy. Potom jsme v hlavním sále zhlédli program Vesmír kolem nás pod 2. největší kopulí v Evropě. V něm zazněly některé informace, které známe z posledních hodin přírodovědy, ale bylo tam také mnoho zajímavých obrázků a videí na doplnění. Kromě toho jsme se dozvěděli hodně dalších zajímavostí o vesmíru.

Zhodnocení: Výlet do Prahy se vydařil a zvládli jsme vše podle plánu. Žáci ocenili, že si mohli rozšířit povědomí o osobnostech 2. světové války a také o vesmíru, který je už ve škole moc bavil. Kromě jednoho žáka byli všichni v Planetáriu poprvé.

Zapsala: Lenka Šocová