ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Po stopách zvířátek

Realizace: 14. 6. 2021 Křivoklát

Účastníci: 1. ročník

Cíl: Seznámení se se životem zvířat žijících v křivoklátských lesích

Obsah: V pondělí 14. června se vydali prvňáčkové vlakem do Křivoklátu. Tam na nás čekala v informačním centru paní Prošková s připraveným programem. Nejdříve se ale všichni museli posilnit svačinkou a nakoupit nezbytné suvenýry. Potom jsme poznávali zvířata žijící v našich lesích a zjišťovali jsme o nich zajímavé informace. Tyto znalosti jsme pak uplatnili při soutěži družstev v lese, kde jsme podle daných znaků poznávali zvířata, jejich domečky a určovali jejich stopy. Posledním úkolem bylo vytvořit dané zvíře z přírodnin tak, abychom přírodu nepoškodili.
Domů jsme se vraceli opět vlakem.

Zhodnocení: Výlet jsme si hodně užili. Děti si upevnily mnohé znalosti o přírodě a měly možnost si je ověřit i v praxi. Určitě se všichni těší na další výlet.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.