ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Po stopách zvířátek

Realizace: 20.06.2023 Křivoklát

Účastníci: 2. – 3. ročník

Cíl: Seznámení se se životem zvířat žijících v křivoklátských lesích, prohlubování kladného vztahu k přírodě. Naplnění mezipředmětových vztahů – prvouka, výtvarná výchova a český jazyk.

Obsah: V úterý 20. června se vydali druháci a třeťáci vlakem do Křivoklátu. Tam na ně čekala v informačním centru paní Prošková s připraveným programem. Nejdříve se všichni posilnili svačinkou a nakoupili nezbytné suvenýry. Potom žáci poznávali zvířata žijící v našich lesích a dozvídali se o nich zajímavé informace – jak žijí, čím se živí, jak je můžeme v lese poznat po hlase. Tyto znalosti pak uplatnili při soutěži družstev v lese, kde plnili různé úkoly: podle daných znaků poznávali zvířata, jejich domečky a určovali jejich stopy. Posledním úkolem bylo vytvořit dané zvíře z přírodnin tak, aby při tom přírodu nepoškodili. K tomuto zvířeti pak sdělili informace, které si zapamatovali z první části programu a vymysleli si pohádku.
Vítězi se nakonec staly všechny děti, které si tento den náramně užily.

Zhodnocení: Výlet se skutečně vydařil. Děti si upevnily mnohé znalosti o přírodě a měly možnost si je ověřit i v praxi. Určitě se všichni těší na další výlet.

Zapsala: D. Jonášová