ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Pomáháme zvířátkům v zimě – výtvarná soutěž

Realizace: leden/únor 2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Zvýšit povědomí a zájem o pomoc zvířátkům v zimě

Obsah: Každý rok se žáci naší školy účastní výtvarných soutěží s environmentální tematikou. Letos bylo zvoleno téma „Pomáháme zvířátkům v zimě“. Domácí práce byly dobrovolné. Žáci si mohli vybrat, jestli obrázek nakreslí, namalují, nebo se nechají vyfotit, jak zvířátkům pomáhají. Mohli také vytvořit 3 D model z různých materiálů. Práce byly rozděleny do dvou kategorií. V 1. kategorii, 1. – 3. ročník, se zúčastnilo 32 žáků. 2. kategorii, 4. – 5. ročník, reprezentovaly pouze 2 práce.

Zhodnocení: Všechny třídy si připomněly, proč a jak bychom měli zvířátkům v zimě pomáhat. Ze všech prací byla vytvořena výstavka a všichni se zapojili do hlasování a společně vybrali nejlepší práce, které byly odměněny drobnou cenou a diplomem. V 1. kategorii získal 1. místo obrázek č. 15 K. Arutyunové, 2. místo obrázek č. 9 K. Sechovcové, o 3. místo se dělil obrázek č. 13 R. Balášové a č. 18 A. J. Brynychové. V 2. kategorii 1. místo získal obrázek č. 22 Z. Sechovcové a 2. místo obr. č. 21 T. Šlapákové. V kategorii 3 D prací se na 1. místě umístila práce C V. Šerhaklové a N. Nývltové. 2. místo získal objekt A M. Pivcové. O 3. místo se podělila práce B J. Krále a D J. Mately. Všem oceněným gratulujeme a těšíme se na příští soutěž.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová