ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Preventivní akce “Umění být šťastný”

Realizace: Středa 5.  4.  2024 učebna 4. r.  ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Sebepřijetí, pozitivní mysl, emoce

Obsah: 45minutový program pro jednotlivé ročníky, který připravila Společnost MP Education, s.r.o. (www.mpedu.cz).

Obsahem přednášky bylo povídání o emocích, jak je rozpoznávat, k čemu slouží, podpora kreativity a jak ji využít pro šťastný život. Štěstí je abstraktní pojem a pro každého může představovat něco jiného. Obecně se dá říci, že je to stav mysli tvořený pozitivní emocí – radostí a každý člověk by měl umět na svém štěstí pracovat.

Lektorka měla připravenou prezentaci a povídala si s dětmi o emocích. Na závěr dětem rozdala samolepky a papírové brýle, přes které děti viděly svět duhovými barvami.

Závěr: Děti sledovaly lektorčinu prezentaci, některé se i aktivně zapojovaly, spolupracovaly a sdělovaly své nápady. Měly radost z dárku.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová