ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Preventivní akce

Realizace: ZŠ Hýskov

Účastníci: 5. ročník

Cíl: Žák si upevní pozitivní vztahy se spolužáky. Žák se podílí na budování příznivého klima ve třídě.

Obsah: Na úterý 13. února byl pro žáky 5. ročníku připraven preventivní program zaměřený na vzájemné vztahy mezi spolužáky a upevnění schopnosti vzájemné spolupráce a komunikace. Program vedl zkušený lektor Mgr. Jiří Sixta, který s naší školou spolupracuje již několik let.

Žáci 5. ročníku nejprve v kruhu představili sami sebe a díky vedenému hovoru a modelovým situacím, které byly Mgr. Sixtou vytvořeny tzv. na tělo naší třídy, si měli uvědomit svoji identitu a jedinečnost.

Zároveň s tím si uvědomovali, jak je každý z nich jiný a může mít velmi rozdílné vnímání stejných situací.

Další část programu byla věnována schopnosti vzájemné spolupráce, kdy se žáci jako tým museli ve skutečně rekordním čase rozhodnout pro řešení, které z nich udělá vítěze. Vítěze nad sebou samými. Jednalo se o hru s míčem, kdy byl společným „nepřítelem“ čas. Následně se ve dvou skupinách snažili nadnášet dřevěnou laťku a velmi pomalu si kleknout. Pro pozorovatele se jednalo o velmi banální úkol, při hlubším prozkoumání tomu ale bylo právě naopak. K úspěchu vedla pouze spolupráce, klid, soustředění a vzájemná podpora.

Zhodnocení: V začátku celé akce proběhla debata nad pocity dětí. Žáci měli možnost sdílet své emoce vůči spolužákům a urovnat si myšlenky. V následujících aktivitách děti prokázaly, jak dobrým týmem dokáží jako třída být. Vzájemně si naslouchat, respektovat se, povzbudit se a také využít odlišností ostatních ve prospěch všech – to by mohlo být naše motto.

Společně s třídní učitelkou děti celou akci reflektovaly ještě poslední hodinu. Tento závěrečný akt byl velmi důležitý. Děti se na třídní učitelku obracely s důvěrou, které si velmi váží.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová