ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Preventivní den ve 3. ročníku

Realizace: Středa 6.  3.  2024 tělocvična  ZŠ Hýskov

Účastníci: 3. ročník (20 dětí)

Cíl: Rozvíjení kamarádských vztahů, vzájemné poznávání, oceňování, empatie.

Obsah: Dvouhodinový program s aktivitami pro žáky 3. ročníku byl sestaven ve spolupráci s třídní učitelkou tak, aby byl na míru potřebám třídy.

Nejprve si děti ve dvojicích vyzkoušely, jaké je to spoléhat na druhého a nechat se vést bez opory zraku. Pak měly za úkol vymyslet strategii, jak bez doteku navigovat spolužáka tak, aby prošel vyznačenou trasu se zavázanýma očima.

V aktivitě Řetěz se zamýšlely nad tím, co mají s druhými společného a postupně se propojily do uzavřeného kruhu.

Při další aktivitě Speed-dating si třeťáci ve dvojicích vzájemně zkoušeli ocenit kamaráda a formulovat pochvalu. A pak také umět pochvalu přijmout a poděkovat.

Hlavní aktivitou bylo „Tvoření dortu“. Kdy nejprve si svůj dort sestavil každý sám. Do prvního patra si každý napsal 3 věci, které považuje za nejdůležitější ve svém životě. Do dalšího patra vše, co mu dělá radost a navrch 1 věc, co je pro něj nejvzácnější. Pak se žáci vrátili do svých týmů a jejich úkolem bylo ze všech nápadů sestavit velký společný dort, na kterém se všichni podíleli. Posledním úkolem byla prezentace výtvorů jednotlivých skupin.

Po každé aktivitě proběhla krátká reflexe a na závěr jsme se sešli ve společném kruhu. Každý měl možnost se vyjádřit, jak jednotlivé aktivity prožíval, co mu bylo příjemné, co se dozvěděl o druhých nebo sám o sobě, koho by chtěl ocenit, co ho překvapilo a co si nejvíce užil.

Závěr: Děti byly vstřícné, zapojovaly se do všech her a činností. Vzájemně spolupracovaly, dokázaly se ocenit, společně se pobavily. Fungovaly jako kolektiv, ve kterém je jim příjemně.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová