ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Preventivní program: agresivita a šikana

Realizace: 09.05.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 2 – 3. ročník

Cíl: Uvědomit si, jak lehce může legrace přerůst v šikanu, že to, co se líbí mně, se nemusí líbit ostatním.

Obsah: Celý program byl veden jako malé divadlo, ve kterém byli žáci spolutvůrci děje. Stali se soudci a měli rozhodnout o vině žáka, který strčil svoji spolužačku ze schodů. Ta pak měla vážné zdravotní problémy. Během programu žáci s herci postupně odkrývali celý příběh a zjišťovali, co se stalo a hlavně, proč se to stalo. Sami pak hledali možnosti, co se mohlo udělat jinak, aby k incidentu nedošlo.
Děti tak samy přišly k tomu, že oplácením provokace se nic nevyřeší, naopak, kam až může odplata vést. Uvědomily si, že každý je jiný a jinak přijímá legraci a škádlení. Co někomu přijde vtipné, může druhého zranit. Během představení si děti na vlastní kůži zkusily, jak asertivně jednat a předcházet agresivnímu jednání.

Zhodnocení: Celý program byl poutavý a poučný – děti určitě přinutil k zamyšlení, jak se k sobě chovat navzájem. Samy si uvědomovaly, kdy se do podobné situace dostaly a jak ji řešily.

Zapsala: Dana Jonášová