ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Přírodovědecká procházka

Realizace: 10.11.2023, obec Hýskov

Účastníci: 1A. ročník

Cíl: Návštěva lesa, poznávání významných míst v obci

Obsah: Při páteční hodině prvouky jsme se vydali na procházku po naší obci. Cílem výpravy bylo najít vhodné místo na okraji lesa za řekou, kam bychom mohli vysypat kaštany zbylé z hodin výtvarné výchovy a také jablíčka a mrkev, které žáci přinesli pro lesní zvěř. Následně jsme se společně vydali poznávat významné budovy a stavby naší obce. Prohlédli jsme si budovu obecního úřadu a cestou zpět do školy také hasičskou zbrojnici a kapličku na návsi.

Zhodnocení: Během přírodovědné procházky si žáci zopakovali své znalosti o lese a lesní zvěři a dozvěděli se nové informace o některých důležitých stavbách naší obce.

Zapsala: Marie Kamešová
Foto: Mgr. Martina Bednářová