ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Putování za knihou

Realizace: březen až květen 2024  Městská knihovna v Berouně

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Prohloubení zájmu o četbu, seznámení se systémem výpůjček v knihovně.

Obsah: Podle počasí některé třídy vyrazily do berounské knihovny pěšky, jiné vlakem. Tam je přivítal knihovník Jakub, který si pro ně připravil krátký program, vždy zaměřený na čtenářské dovednosti daného ročníku. Seznámil je s vybranými knihami, předčítal jim z nich a snažil se v dětech probudit o knihy zájem. Pak je knihovnou provedl a vysvětlil jim její funkci a způsob vypůjčování knih. Ukázal jim i aktuální novinku, tzv. zážitkové batohy, které obsahovaly různé knihy a úkoly k nim. I když někteří žáci již do knihovny chodí, všichni si prohlédli se zájmem velkou nabídku knih pro děti. Vybírali si tituly dle svých zálib a mohli si v nich i chvíli číst. Děti byly nadšené z pestré nabídky knih a časopisů.

Zhodnocení: Žáci si se zájmem plno knih prohlédli, někteří projevili zájem se do knihovny přihlásit a ti, kteří již do knihovny chodí, si nějakou tu pěknou knížku mohli hned vypůjčit

Zapsaly: Mgr. R. Kučerová, D. Jonášová