ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Recyklohraní

Realizace: 25.11.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Upevnění znalostí o recyklaci, uvědomění si důležitosti a nutnosti třídění odpadu

Obsah: V rámci programu Recyklohraní byl pro žáky naší školy připraven program o recyklaci různých materiálů a spotřebičů, se kterými se setkávají v běžném životě.
Nejdříve si připomněli, do jakých barevných kontejnerů ukládáme různé odpadní materiály. V praktické činnosti si svoje znalosti žáci ověřili a sami zjistili, že ne vždy je jednoduché určit, kam co patří. V druhé části hodiny měli žáci možnost rozebrat a podívat se do útrob modelů tužkové baterie, počítače a automatické pračky. Velmi je překvapilo, co se uvnitř nachází a jak se dají jednotlivé komponenty využít k dalšímu zpracování, když nám tyto věci doslouží.

Zhodnocení: Děti si prohloubily své znalosti o recyklaci, dozvěděly se velké množství nových informací. Akce se všem moc líbila i díky pěknému přístupu paní lektorky k dětem, která je velmi chválila za jejich znalosti a aktivitu.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.