ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Rozloučení žáků 5. ročníku

Realizace: 22.06.2023 KD Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Tradice. Slavnostní zakončení pětileté docházky do naší školy.

Obsah: Během června probíhaly v 5. ročníku přípravy na rozlučku. Žáci vymýšleli program, vybírali písně, vytvářeli různé doplňky a dvě čísla z programu trénovali v hodinách angličtiny.

Ve čtvrtek 22. 6. nastal den „D“. Ráno páťáci připravili pro diváky židle a stoly v místním kulturním domě a vyzkoušeli si nový prostor. Pak přišli první diváci. Generální zkoušku, tak jako každý rok, sledovali žáci z ostatních ročníků. Ti podpořili vystupující potleskem. Když odešli, tak žáci loučící se třídy připravili ještě vstupní halu. Pověsili zde své tablo a také texty, ve kterých vzpomínají na uplynulých pět let v naší základní škole.

V 17h odpoledne začalo slavnostní rozloučení žáků 5. ročníku s hýskovskou školou. Tentokrát byli diváky rodiče, prarodiče, sourozenci, členky pedagogického sboru a také zástupci obce. Žáci předvedli vystoupení s názvem Týden v naší škole. Zpívali písně, zahráli pohádku v angličtině, odehráli scénku ze třídy, zatančili, ale také předvedli své úspěchy, kterých dosáhli v mnoha soutěžích nebo čemu se věnují ve volném čase. Na závěr všichni dostali na památku šerpu a upomínkové předměty od paní starostky a místostarostky. Balíčkem a náramkem je obdarovaly také paní ředitelka a třídní učitelka. Všechny páťákům popřály do budoucích let, ať se jim dobře daří a ať pro to něco dělají. Během následného fotografování a vyprávění proběhla ještě dražba obrazu na plátně, který namaloval páťák Jan Šmolcnop. Jeho spolužák Jakub Hubert vedl úspěšnou dražbu. Výtěžek poputuje na opravu střechy školy v Ghaně, o které jsme měli ve škole minulý týden přednášku.

Zhodnocení: Akce se velmi vydařila i navzdory velkému vedru. Žáci pátého ročníku předvedli vše, co si připravili, na jedničku s hvězdičkou a všichni přítomní odcházeli dobře naladění.

Zapsala: Lenka Šocová