ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Rozloučení žáků 5. ročníků

Realizace: 28. a 29.06 2022 KD Hýskov

Účastníci: 5. ročník

Cíl: Slavnostní rozloučení se žáky posledního ročníku ZŠ Hýskov

Obsah: Žáci 5. tříd ve druhém pololetí vymýšleli program a pilně ho trénovali na jejich slavnostní rozloučení s naší školou. Na vystoupeních předvedli program hudební, taneční, ale i herecký. Část zvládli žáci obou tříd v anglickém jazyce.

Po jejich produkci došlo na slavností šerpování nových absolventů ZŠ Hýskov vedením naším obce. Od paní starostky a místostarostky dostali všichni na památku mj. hrneček se jménem, znakem obce a obrázkem školy, od paní ředitelky flash disk s fotografiemi na památku, ale také pro využití při studiu na 2. stupni ZŠ a od paní učitelek pak děti dostaly zmenšeninu jejich tabla. Ta se dětem moc povedla a budou k vidění tradičně ve vývěsce před OÚ Hýskov.

Zhodnocení: Naši žáci předvedli poutavé programy, ve kterých předvedli, co všechno umí a není toho málo. Také se důstojně rozloučili s prvním stupněm a naší školou.

Zapsala: Lenka Šocová