ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

S country tanci do stodoly

Realizace: 24. 3. 2023 tělocvična při MŠ Ledňáček

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Propojení tělesné výchovy s tancem

Obsah: V pátek 24. března k nám již podruhé zavítal pan Miroslav Procházka vedoucí ze SDC Šumaváček Vyšší Brod se svým tanečním programem. Žáci měli možnost si vyzkoušet několik variant country tanců. Taneční kroky si tančili nejen žáci, ale i paní učitelky a pan učitel tělesné výchovy. Lektor nejdříve vysvětlil a předvedl názorně jednotlivé kroky, žáci si je vyzkoušeli na počítání a následně tančili s hudbou. Všichni byli náramně spokojeni a tancování si užívali.

Zhodnocení: Celý program byl velice pěkně připraven na míru věkovým skupinám. Starší žáci měli náročnější taneční sestavy. Všichni přítomní zvládli základní kroky country tanců, pořádně se zahřáli a zapotili, zároveň se i pobavili.

Zapsala: Mgr. Jarmila Piskáčková, Mgr. Iveta Kohoutová