ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Setkání s rodiči žáků 1.roč.

Realizace: 18.01.2023 aplikace TEAMs

Účastníci: rodiče žáků 1. ročníku

Cíl: Odborně zaměřené tématické setkání

Obsah: Dne 18.1.2023 proběhlo v aplikaci MSTeams Odborně zaměřené tématické setkání s rodiči žáků 1.roč., které organizovala a hradila škola z prostředků KÚ.

Téma bylo:

Domácí příprava na školu, školní problematika, práce s dětmi s podpůrnými opatřeními při výuce a domácí přípravě.
Zákonní zástupci žáků 1.roč.mohli předem zaslat škole dotazy, na které odpovídala:

Mgr. Miroslava Lívancová – poradenství, terapie, diagnostika, psycholog Beroun, Praha

Setkání se zúčastnili 3 zákonní zástupci, třídní učitelka Iveta Kohoutová a ředitelka školy. Setkání trvalo 75 min.

Zapsala: Mgr. Lenka Štětková