ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Skleněný šperk

Realizace: ZŠ Hýskov 7. 5. 2024

Účastníci: žáci všech ročníků

Cíl: Žák rozvíjí estetické cítění. Žák pracuje s novými materiály. Žák se seznámí s řemeslem uměleckých sklářů.

Obsah: V úterý 7. 5. navštívila naši školu umělecká sklářka Marcela Růžičková, která dětem vyprávěla o skle z Jizerských hor. Představila jim práci na kahanu a motivovala je k výrobě květiny ze skleněných komponentů, které sama vyrobila. Vznik jednotlivých perliček, lístků, tvarů a konkrétních zvířátek měly děti na vlastní oči možnost pozorovat.

Zhodnocení: Všechny děti naší školy se v průběhu dne postupně zúčastnily této vydařené akce. Dověděly se mnoho zajímavostí o skle, měly možnost vyvodit vlastnosti tohoto materiálu, který má v České republice velkou tradici a především si vyrobily dárečky ke Dni matek. Věříme, že byly maminky potěšeny stejně, jako naše děti, které se s velkým zájmem akce účastnily.

Zapsala: Klára Balášová