ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

The European Day of Languages

Realizace: 26. 9. 2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 4. – 5. ročník

Obsah: Proběhl projekt v hodině AJ Evropský den jazyků, jehož počátek je v r. 2001. Žáci v hodině AJ měli možnost si prohlédnout mapy, plakáty, mince, kterými se platí v Anglii, noviny z USA a Anglie, britské časopisy, vstupenky z různých vstupů a atrakce, do metra v Londýně a v Bruselu, apod.
Žáci pracovali na projektu do svých sešitů, vyplňovali tajenku s názvy zemí v AJ, kreslili postavy a do bublin nad nimi psali v několika jazycích pozdrav AHOJ!

Zhodnocení: Na závěr se svými slovy snažili vysvětlit význam tohoto dne. Akce se všem moc líbila.

Zapsala: Mgr. Lenka Štětková