ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Ukliďme Hýskov – Den stromů

Realizace: 30.09.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Péče o životní prostředí, prověření znalostí naši známých stromů.

Obsah: Den stromů si naše škola připomněla s předstihem. Pátá třída připravila pro ostatní žáky několik tematických stanovišť, kde plnili pestré úkoly. Poznávali stromy, skládali puzzle, třídili, připomněli si i sv. Václava. Hlavním úkolem tohoto dne byl úklid různých částí Hýskova. Naše škola se připojila k celostátní akci „Ukliďme Česko“ pod vlastním názvem „Ukliďme Hýskov“. Žáci se zápalem nasbírali několik pytlů odpadků.

Zhodnocení: Počasí nám přálo a dětem udělalo radost, že se mohly podílet na úklidu obce. Páťákům děkujeme za přípravu zajímavých aktivit a organizátorům Ukliďme Česko za dodané ochranné pomůcky a pytle na odpad.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová