ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vánoční besídky ve škole

Realizace: 22.12.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Připomenutí si vánočních zvyků a tradic. Strávení společných chvil v předvánoční době

Obsah: Tradičně jako každý rok si žáci naší školy připravili poslední školní den před Vánocemi ve svých třídách vánoční besídky. Žáci si zazpívali vánoční písně a koledy, vyzkoušeli si různé zvyky a tradice, seznámili se s jejich významem. Zbyl i čas na výrobu drobných vánočních dárků, ozdobiček a perníčků. V některých třídách si děti připravily program pro své spolužáky, ať už to byly veselé scénky, vtipy, kouzla, hádanky nebo hudební či taneční vystoupení. Nejvíce se ale všichni těšili na rozdávání vánočních dárků, které všechny moc potěšily.

Zhodnocení: Akce navodila v celé škole velice příjemnou předvánoční atmosféru a všichni odcházeli domů s těšením se na Vánoce doma.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.