ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vystoupení na vánočních trzích

Realizace: 03.12.2022 Hýskov náves

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Žáci se podílejí na kulturním životě obce

Obsah: Pásmo koled a vánočních písní s doprovodem hudebních nástrojů.

Žáci pod vedením paní učitelek pilně nacvičovali pásmo 4 písní s vánoční tématikou a poselstvím Vánoc. Vybraní žáci vystoupení doprovodili na hudební nástroje, např. zvonky, orffovy nástroje a flétny, a dívky ze 3. – 5. ročníku zazpívaly v menším obsazení úvodní části závěrečné písně Bim bam.

Zhodnocení: Pro většinu žáků bylo vystoupení na pódiu s ozvučením mikrofony premiérou. Tohoto úkolu se zhostily na výbornou. Přítomným posluchačům se podle ohlasů hudební pásmo velmi líbilo. Po dvouleté odmlce, kdy trhy nebyly, se žákům podařilo navodit na této zdařilé akci příjemnou vánoční atmosféru.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová, Lenka Šocová