ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Velikonoční odpoledne pro seniory

Realizace: 14.03.2024 Spolkové a informační centrum Hýskov

Účastníci: žákyně 3. ročníku

Cíl: Kulturní zážitek, propojení generací

Obsah: Ve čtvrtek 14. března 2024 se ve Spolkovém a informačním centru Hýskov konalo interaktivní velikonoční odpoledne pro seniory. Paní pořadatelkou Gabrielou Richterovou byla oslovena ZŠ Hýskov se žádostí o krátké vystoupení žáků. Vzhledem ke skutečnosti, že v tuto dobu probíhaly jarní prázdniny a zároveň byla i velká nemocnost dětí, vystoupení se nakonec zúčastnily pouze dvě žákyně 3. ročníku. Všem přítomným přednesly 2 velikonoční básničky a krátkou rýmovačku. Poté předaly seniorům dárečky od žáků ZŠ Hýskov.

Zhodnocení: Velikonoční odpoledne pro seniory bylo zpestřeno vystoupením žákyň naší školy. Ty byly po zásluze odměněny nejen velkým potleskem a sladkostmi, ale i krásným pocitem, že na tvářích přítomných seniorů vykouzlily úsměv na tváři. Již nyní se těšíme na další pozvání.

Zapsala: Marie Kamešová