ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Velikonoční odpoledne

Realizace: 01.04.2023 Hýskov – náves

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Žák prezentuje básně a písně, reprezentuje školu.

Obsah: V sobotu 1. dubna naši žáci vystoupili v rámci programu akce nazvané „Velikonoční odpoledne“. Pro všechny přítomné měly děti připravenu báseň a několik jarně laděných písní. Kromě recitace a samotného zpěvu měli příznivci kultury možnost zažít naše šikovné muzikanty jako hráče na melodické bicí nástroje – tzv. boomwhackers a zvonky.

Zhodnocení: Naše vystoupení se velmi vydařilo. Děti s nadšením a značným nasazením nacvičovaly pásmo určené na tuto akci a svoje dovednosti a píli dokázaly patřičně zúročit. Můžeme na ně být pyšní.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová